DRC brev til DASU om motorsportens fremtid

DRC brev til DASU om motorsportens fremtid

DRC har ved flere af sine bestyrelsesmøder i 2023 drøftet fremtidsudsigterne for bilismen og dermed automobilsporten i Danmark. Dette pbg. af klimadebatten, CO2 udledning, bæredygtighed mv.

Mange miljøgrupper, klimagrupper o. lign. små som store har efterhånden fået utrolig stor magt i Danmark, og er med til at sætte mange dagsordener i det offentlige og på det politiske område.

DRC’s bestyrelse er bekymret for motorsportens og specielt rallysportens fremtid i Danmark, og har derfor opfordret DASU’s bestyrelse til, at nedsætte et ”Fremtidsudvalg” (politisk udvalg), der skal skabe kontakt til og opbakning fra alle relevante politiske partier samt organisationer, brancheorganisationer o. lign. med tilknytning til bilismen og dermed motorsporten.

Se DRC’s brev til DASU’s bestyrelse ved at klikke her