DRC forslag til DASU Vejsportsudvalg

DRC forslag til DASU Vejsportsudvalg

DRC’s bestyrelse er bekymret for det lille aktuelle antal deltagere og den fremtidige tilgang til pålidelighedsløb/regularity rally f.eks. SONAX DASU Classic.

DRC’s bestyrelse har derfor foreslået DASU’s Vejsportsudvalg, at nedsætte en arbejdsgruppe, hvis kommissorium skal være at udarbejde og igangsætte initiativer på såvel kort som langsigt, der kan øge tilgangen til denne del af automobilsporten.

DRC har tilbudt DASU’s Vejsportsudvalg, at stille med min. et medlem til en sådan arbejdsgruppe.

Se DRC’s henvendelse ved at klikke her