Bliv medlem

Bliv medlem

Alle der indgår i målgruppen for Dansk Rally Club (DRC) kan blive medlem af klubben.

Målgruppen er defineret som tidligere og nuværende erfarne rallykørere og erfarne regularity rallykørere , og det omfatter både 1. kørere (driver) og 2. kører (co-driver).

Med erfarne rallykørere menes, rallykørere der gennem nogle år har deltaget i DM-løb, samt kørt flere udenlandske løb.

Du ansøger om medlemskab af DRC og til dette landsdækkende netværk for rallykørere ved, at sende en mail til info@mulpa.dk med dine personoplysninger incl. et kort CV for din rallykarriere.

Du har to muligheder for medlemskab af DRC: 1) stamklub hvor du evt. også har DASU-licens i DRC, eller 2) passivt medlem, hvor du har anden DASU-klub som stamklub (licensudsteder).

Optagelse i klubbens afgøres iht. klubbens vedtægter af DRC’s bestyrelse.

Ved medlemskab af DRC er du også automatisk medlem ad DASU (Dansk Automobil Sports Union), og modtager i den forbindelse DASU’s medlemsblad AUTOSPORT.

Som medlem af DRC kan du selvfølgelig deltage i alle DRC’s arrangementer, som f.eks. generalforsamling med spisning, klubaftener/-møder, klubbesøg/-ture, julearrangement og Tour de Nam-Nam. Du inviteres til og informeres om arrangementer mv. via DRC NYT, mail og Facebook-gruppen (kun for DRC medlemmer).

Indmeldelse og betaling af kontingent efter 1. oktober og frem til 31. december gælder også for det efterfølgende kalenderår.