Copenhagen rally cup

Copenhagen Rally Cup

Beskrivelse og regler

Copenhagen Rally Cup er en rallyturnering, udskrevet af Dansk Rally Club (DRC) for danske rallykørere. Der konkurreres om to evigt vandrende pokaler med inskriptionen ”COPENHAGEN RALLYE CUP”.

Copenhagen Rally Cup afvikles hvert år med alle udenlandske rallyer med mere end 90 km ha-stighedsprøve som tællende.

Der konkurreres om 2 uafhængige pokaler, en for 1. kørere (driver) og en for 2. kører (co-driver). Der tildeles turneringspoint både til 1. kører og 2. kører uafhængigt af hinanden.

Der gives point i forhold til den indbyrdes placering af danske kørere

Der gives point efter følgende skala:

  • Bedst placerede danske 1. kører/2. kører generelt får 20 point.
  • Næstbedst placerede danske 1. kører/2. kører generelt får 18 point.
  • Trediebedst placerede danske 1. kører/2. kører generelt får 17 point.
  • Fjerdebedst placerede danske 1. kører/2. kører generelt får 16 point.
  • Osv.

Den 1. kører og den 2. kører der har opnået flest turneringspoint til Copenhagen Rally Cup modtager vandrepokalerne, samt en rallyplaquette med inskription.

Ved eventuel pointlighed tildeles pokalen den kører, der har opnået flest 1. pladser, flest 2. pladser og flest 3. pladser. Er der stadig lighed, er bedste placering i sidste fælles rally afgø-rende.

Overrækkelsen af pokalerne til Copenhagen Rally Cup finder sted ved Dansk Rally Clubs årli-ge generalforsamling.

Ved tvivl om fortolkningen af ovennævnte regler, er Dansk Rally Clubs bestyrelses afgørelse gældende.

Vandrepokalerne er i sin tid skænket af Københavns Automobil Klub.

1. kørere:
2. kørere:

1985 – Morten Spiro

1985 – Else Yde/Torben Petersen/Ib Hildebrandt

1986 – Stanis Bertelsen

1986 – Ib Hildebrandt

1987 – Jan Mortensen

1987 – Max Laursen

1988 – Jørgen Hansen

1988 – Finn Mogensen

1989 – Jens Mulvad

1989 – Freddy Pedersen

1990 – Tim Svanholt

1990 – Mogens Reidl

1991 – Tim Svanholt

1991 – Per Damgaard Jensen

1992 – Finn Kristensen

1992 – Arne Pagh

1993 – H. P. Svendsen

1993 – Per Damgaard Jensen

1994 – Finn Kristensen

1994 – Henrik Jensen

1995 – Ikke uddelt

1995 – Ikke uddelt

1996 – Henrik Lundgaard

1996 – Freddy Pedersen

1997 – Karl-Aage Jensen

1997 – Jens Døssing

1998 – Karl-Aage Jensen

1998 – Leif Heick

1999 – Hans Brink

1999 – Peter Agerbo

2000 – Michael Sørensen

2000 – Ole R. Frederiksen

2001 – Hans Brink

2001 – Heidi Bendstrup

2002 –  Hans Brink

2002 – Heidi Bendstrup

2003 – Karl-Aage Jensen

2003 – Hans Marx

2004 – Christian Jensen

2004 – Søren Tøndborg

2005 – Karl-Aage Jensen

2005 – Hans Marx

2006 – Kristian Poulsen

2006 – Ole R. Frederiksen

2007 – Kasper Nymann Andersen

2007 – Ole R. Frederiksen

2008 – Michael Pedersen

2008 – Mie Petersen

2009 – Michael Pedersen

2009 – Mie Petersen

2010 – Michael Pedersen

2010 – Mie Petersen

2011 – Simon Larsen

2011 – Nicklas Dauberg

2012 – Christian Jensen

2012 – Ole R. Frederiksen

2013 – Johnny Pedersen

2013 – Line Lykke Jensen

2014 – Kim Boisen

2014 – Ole R. Frederiksen

2015 – Henrik Munk Hansen

2015 – Carina Møller

2016 – Ib Kragh

2016 – Freddy Pedersen

2017 – Jacob Madsen

2017 – Jeanette Kvick

2018 – Henrik Munk Hansen

2018 – Ole R. Frederiksen

2019 – Henrik Munk Hansen

2019 – Jeanette Kvick

2020 – Kenneth Madsen

2020 – Ikke uddelt

2021 – Henrik Munk Hansen

2021 – Jeanette Kvick

2022 – Casper Nielsen

2022 – Jeannette Kvick

Aktuel pointstilling

Dansk Rally Club’s pointlistefører opdaterer den aktuelle pointstilling i kampen om DRC’s Co-penhagen Rally Cup efter hver afdeling i Dansk Super Rally (DSR), altså ca. 6 gange årligt.

I pointoptællingen indgår alle tællende rallyer i periode siden sidste optælling, altså DSR-rallyer samt udenlandske rallyer.

Se den aktuelle pointstilling via dette link