DRC’s strategi 2022-2030

DRC’s strategi 2022-2030

Dansk Rally Club (DRC) strategi 2022-2030 er vedtaget på bestyrelsesmøde 04/2022, og følges op af årlige handlingsplaner for implementering af strategien. Strategien vil blive gennemgået og evt. tilpasset hvert andet år.

1.0 DRC’s profil og formål

DRC skal være den foretrukne landsdækkende klub/netværk for nuværende og tidligere erfarne danske rallykørere (1. og 2. kørere), samt for erfarne danske udøvere af Regularity rally.

Arbejder for et godt, velfungerende og attraktiv klubliv via et konstruktivt og givende kammeratskab blandt sine medlemmer, bl.a. ved god kommunikation/information og afholdelse af jævnlige relevante sociale arrangementer.

DRC arbejder for udbredelse og udvikling af rallysporten i Danmark under et bæredygtigt koncept, og gerne med et internationalt tilsnit, samt for at aktive danske rallykørere deltager internationalt.

DRC ejer og forvalter nogle af dansk rallysports mest prestigefyldte hædersbevisninger og pokaler, der uddeles via regelsæt og rallyturneringer.

DRC arbejder for at dansk rallysports historie bevares og formidles til nye rallygenerationer, samt for sikring af historisk rallymateriale.

1.1 DRC’s klubstørrelse

DRC tilstræber, at blive blandt de 10 største DASU-klubber i Danmark ift. antal medlemmer (passive og aktive medlemmer, stamklub og ikke stamklub medlemmer).

DRC’s mål for antal klubmedlemmer er følgende med et udgangspunkt på 67 registrerede medlemmer i marts 2022:

 • Primo 2023 – min. 80 medlemmer
 • Primo 2024 – min. 100 medlemmer
 • Primo 2025 – min. 120 medlemmer
 • Primo 2026 – min. 140 medlemmer

DRC vil føre en aktiv kampagne for at få målgruppen til at oprette og fastholde medlemskab i DRC.

1.2 DRC’s medlemmer og licenser

DRC blev 1950’erne etableret på fundamentet af den gamle Monte Carlo Kørerforening der var en form for ”loge-forening”, hvor kun rallykørere der havde deltaget i Rally Monte Carlo kunne blive medlem. Dette rallyerfaringsgen har lige siden været en del af DRC’s værdigrundlag, dog har det gennem årene tilpasset sig udviklingen i national og international rallysport, men er fortsat en del af grundlaget for medlemskab.

DRC vil fremover være en klubben/netværket for nuværende og tidligere erfarne danske rallykørere og gerne rallykørere med international erfaring, samt erfarne udøvere af Regularity rally.

DRC vil være licensudsteder til de af klubbens medlemmer der ønsker det, hovedsageligt inden for DASU licenskategorierne R og V (rally og vejsport).

1.3 DRC’s aktiviteter

Det årlige aktivitetsniveau skal være relevant og attraktivt for klubbens medlemmer. Største fokus skal være på sociale arrangementer, der kan medvirke til et godt klubsammenhold og et velfungerende netværk blandt DRC’s medlemmer.

Med strategien om, at DRC’s skal være en landsdækkende klub/netværk for målgruppen, skal geografisk placering af bl.a. sociale arrangementer tage hensyn til medlemmers bopæl.

DRC’s arrangementer skal tilstræbe et udgangspunkt i nedenstående arrangementstyper:

Vedtægtsbestemte arrangementer:

 • Årlig generalforsamling i marts incl. tilhørende spisning

Sociale arrangementer:

 • Klubaftener/klubmøder/klubemnemøder, 1-3 årlige møder f.eks. med foredrag, emnefokus.
 • Besøg/klubture, 1-2 arrangementer pr. år, f.eks. hos rallyteams, bilmuseer o. lign.
 • Fælles ture/arrangementer til danske eller udenlandske rallyarrangementer.
 • Årligt familieløb/-rally f.eks. Tour de Nam-Nam
 • Årligt julearrangement

Løbsaktiviteter:

 • Et årligt pålidelighedsløb (Regularity rally) f.eks. Oresund Rally.
 • Et årligt Hillclimb løb evt. i samarbejde med anden DASU-klub.

Eksterne events:

 • PR-events rettet mod offentligheden, både den del der ikke kender, og den del der kender rallysporten.

1.4 DRC’s hædersbevisninger, pokaler og turneringer

DRC har gennem årene fået overdraget en række historiske, unikke og værdifulde pokaler. Flere er skænket af dansk rallysport første koryfæer f.eks. Arne Guldmark, Carl Syberg og Ole Nielsen.

DRC skal forvalte og uddele disse pokaler årligt, og sikre deres status og prestiges i mange år fremover, med stor respekt for deres ophav.

DRC’s historiske hædersbevisninger omfatter:

 • Monte Carlo kørerpokalen – til bedst placerede danske hold i Rally Monte Carlo eller Rallye Monte Carlo Historic.
 • Rallykørerpokalen – Året bedste danske rallykører – den bedste danske 1. kører i et generelklassement pointsystem i WRC/ERC, udenlandske rallies og Dansk Super Rally.
 • Arne Guldmark pokalen – til en der har udført eller udfører en ekstraordinær indsats for dansk rallysport.

Derudover har DRC en række andre unikke pokaler, som klubben kan uddele til danske aktive rallykørere via en række turneringer med tilhørende pointsystemer.

1.5 DRC’s interne og eksterne kommunikation

En effektiv, relevant og indholdsrig kommunikation fra DRC til medlemmerne, potentiale medlemmer og den danske rallyverden, er et vigtigt og afgørende element i initiativer, hvis DRC skal opfylde sin strategi 2022-2030.

Der satses på nedenstående kommunikationstyper og platforme:

Traditionel skriftlig kommunikation:

 • Nuværende DRC NYT udfases indenfor 1-2 år (udgangen af 2024)
 • Et årsnummer (årbog) med højdepunkter fra klubbens og medlemmernes aktiviteter indføres evt. fra og med 2025

Elektronisk kommunikation:

 • Ny website udarbejdes med nutidigt layout og teknologi, og tilstræbes implementeres inden udgangen af 2022, senest udgangen af 2023. Overordnet indhold tilstræbes at være følgende:
  • DRC’s profil, vedtægter, bestyrelse, udvalg, referater mv.
  • Løbs- og aktivitetskalender
  • Arrangementer (beskrivelse, invitationer, informationer, rapportager o. lign.)
  • Hædersbevisninger/pokaler og turneringer (beskrivelse, historik incl. billeder, status)
  • Medlems CV (standard skema)
  • Rally historisk forum (billeder, anekdoter o. lign.)
  • Historisk rally database (løb, resultater, mesterskaber, rallybiler o. lign.)
  • Galleri
  • Nyheder
 • DRC Facebook gruppe (lukket gruppe for DRC medlemmer) implementeres medio 2022.
 • E-mail anvendes ved indkaldelser og reminder til f.eks. generalforsamling, sociale- og løbsaktiviteter.

1.6 Udviklingsprojekter

DRC vil enten selv eller i samarbejde med andre klubber og DASU via relevante projekter arbejde for udviklingen af og øget tilgang til dansk rallysport.

I forbindelse med udviklingen af dansk rallysport, vil DRC tage udgangspunkt i den store erfaringsmængde der findes blandt klubbens medlemmer, samt forholde sig til og i det omfang det er muligt inddrage nutidens fokus på ny teknologi, miljø og bæredygtighed.

1.7 Historisk rallymateriale

Som en af sine opgaver vil DRC arbejde for sikring og bevarelse af dansk rallysports historie, bl.a. ved beskrivelse af rallyhistorien, samt indsamling, systematisering og opbevaring af historisk rallymateriale o. lign.

DRC vil arbejde for etablering af et fysisk arkiv samt etablering af de nødvendige elektroniske platforme.