Ide- og debatoplæg om Regularity Rally
– Historisk Regularity Rally i Danmark

Ide- og debatoplæg om Regularity Rally
– Historisk Regularity Rally i Danmark

DRC har udarbejdet et ide- og debatoplæg om enten udvikling af de nuværende historiske pålidelighedsløb (SONAX DASU Classic) eller indførelse af egentlige Historisk Regularity Rally i Danmark.

DRC er bekymret for tilgangen til denne del af automobilsporten, og dermed sportsgrenens overlevelse på sigt. DRC’s intention er, at flere nuværende og tidligere rallykørere, incl. de mange flotte klassiske biler der står rundt omkring, skal over og køre historiske pålidelighedsløb eller meget gerne egentlige Historisk Regularity Rally.

Men det er DRC’s opfattelse, at for dette kan ske, skal sporten gøres mere udfordrende, altså en højere sværhedsgrad end d.d., f.eks. som Historisk Regularity Rally afvikles i udlandet (Norge, Sverige, Holland, Frankrig m.fl.).

Se Ide- og debatoplæg om Regularity Rally ved at klikke her