Dansk rally club – klubprofil

Dansk Rally Club – klubprofil

Dansk Rally Club (DRC) er en automobilsportsklub tilsluttet Dansk Automobil Sport Union (DASU) som en ud af 77 klubber.

DRC har en speciel klubprofil ift. mange af de øvrige DASU-klubber, idet DRC er en landsdækkende klub og netværk for tidligere og nuværende erfarne rallykørere (1. og 2. kørere), samt for erfarne danske udøvere af Regularity rally.

DRC er af en landets ældste automobilsportsklubber, idet den blev etableret i 1954 på fundamentet af den gamle Monte-Carlo Kørerforening der var en form for ”loge-forening”, hvor kun rallykørere der havde deltaget i Rally Monte-Carlo kunne blive medlem.
Dette rallyerfaringsgen har lige siden været en del af DRC’s værdigrundlag, dog har det gennem årene tilpasset sig udviklingen i national og international rallysport, men er fortsat en del af grundlaget for medlemskab.

DRC’s medlemmer består af to grupper: 1) dem der har DRC som stamklub og evt. licensudsteder og 2) dem der har deres lokale motorklub som stamklub og er ”passivt” medlem af DRC, for på den måde at tilslutte sig det landsdækkende netværk af rallykørere.

DRC arbejder for et godt, velfungerende og attraktivt klubliv via et konstruktivt og givende kammeratskab blandt sine medlemmer, bl.a. ved god kommunikation, information og afholdelse af jævnlige relevante sociale arrangementer.

DRC virker for udbredelse og udvikling af rallysporten i Danmark under et bæredygtigt koncept, og gerne med et internationalt tilsnit, samt for at aktive danske rallykørere deltager internationalt.

DRC ejer og forvalter nogle af dansk rallysports mest prestigefyldte hædersbevisninger og pokaler, der uddeles via regelsæt og rallyturneringer.

DRC arbejder for at dansk rallysports historie bevares og formidles til nye rallygenerationer, samt for sikring af historisk rallymateriale.