Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

På denne side vil DRC kort præsentere planlagte og forventede kommende arrangementer i klubben. Når arrangementerne er fastlagt og planlagt, udsendes og uploades egentlig arrangementspræsentation, invitation, program mv.

12. Oresund Rally 2023

For 12. gang arrangerer Dansk Rally Club Oresund Rally et Regularity rally/pålidelighedsløb tællende til Danmarksmesterskabet (SONAX DASU Classic).

12. Oresund Rally 2023 starter lørdag den 13. maj 2023 kl. 10:00 fra Roskilde Tekniske Skole, Pulsen 2, 4000 Roskilde, har frokostpause hos Lysen Biler, Nordmarksvej 2, 4180 Sorø kl. ca. 13:00-13:30. Hvorefter deltagerne returnerer til målet hos Roskilde Tekniske Skole med første vogns ankomst ca. kl. 17:30.

Rallyet er totalt på ca. 218 km, opdelt i 6 etaper og med 22 sekundetaper på i alt ca. 150 km. Sekundetaperne skal gennemkøres med en fastsat gennemsnitshastighed på max. 50 km/t, og undervejs bliver deltagerne målt via elektroniske hemmelige tidskontroller (HTK). Passage af disse HTK’er skal ske nøjagtigt på sekundet, ellers giver det strafpoint.

Løbsledelsen forventer ca. 40 deltagende hold til start fra Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Letland. De deltagende hold skal køre i biler der er minimum 30 år gamle (fra før 01.01.1991).

Se mere om 12. Oresund Rally 2023 på www.oresundrally.org

Vinderne af Oresund Rally 2022: Agris Stanevics og Uldis Hmielevskis, Letland,
VAZ LADA 1500 fra 1977.

Indkaldelse til DRC generalforsamling 2023

DRC indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 15. marts 2023 kl. 18:15 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, 4070 Kirke-Hylling.

Fastlagte arrangementer:

DRC’s ordinære generalforsamling 2023
Iht. DRC’s vedtægter afholdes den årlige generalforsamling i første halvdel af marts. I 2023 bliver det onsdag den 15. marts 2023 kl. 18:00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Kirke Hyllinge.

Generalforsamlingen gennemføres efter det traditionelle program:

  • 2-retters middag med vine
  • Generalforsamling
  • Kaffe og kage
  • Rallyforedrag

Der udsendes skriftlig indkaldelse incl. dagsorden og formandens skriftlige beretning, til alle DRC’s medlemmer ca. en måned før generalforsamlingen.

Forventede arrangementer

Tour de Nam-Nam 2023
Traditionen tro lægges der op til, at DRC’s gennemfører det mangeårige og traditionsrige familiearrangement Tour de Nam-Nam i enten slutningen af juli eller begyndelsen af august.

Julearrangement i december 2023
I begyndelsen af december 2023 vil DRC igen gennemføre det årlige julearrangement omhandlende et interessant besøg, rundvisning, traktement (gløgg og æbleskiver) og afslutningsvis et spændende rallyforedrag.