Kontingent

Kontingent

Medlemskab af Dansk Rally Club betales via et årligt kontingent. Størrelse af kontingentet vedtages på den årlige generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen.

Årskontingent består af to dele: 1 del til DRC (Dansk Rally Club) og 1 del til DASU (Dansk Automobil Sports Union).

I 2023 er kontingentet for almindeligt medlem kr. 400,00, fordelt med kr. 300,00 til DRC og kr. 100,00 til DASU. For aktivt medlem kr. 850,00, fordelt med kr. 300,00 til DRC og kr. 550,00 til DASU (incl. grundlicens)

Kontingent for et kalenderår skal være indbetalt inden generalforsamlingen i marts, hvis man vil have møderet og stemmeret. Der udsendes årlig opkrævning via mal til alle eksisterende medlemmer i begyndelse af januar.

Indmeldelse og kontingentbetaling efter 1. oktober, gælder automatisk for efterfølgende kalenderår.

Kontingent indbetaling skal ske til DRC’s konto: reg. nr. 3113 – konto nr. 3700037134