Notater fra online dialogmøde

Notater fra online dialogmøde

Dansk Rally Club’s bestyrelse gennemfører minimum en gang årligt et online dialogmøde med medlemmer via TEAMS.

DRC’s notater fra disse online dialogmøder kan tilgås ved at klikke på nedenstående link

Online dialogmødenotater:

  • 10.2023 – ”Hvad kan/skal DRC gøre for de aktive medlemmer” – klik her