Rally

Rally

Rally er en verdensomspændende bilsportsgren med nationale mesterskaber i mange lande verden over, samt kontinentale mesterskaber, som f.eks. Europamesterskabet, og så selvfølgelig et verdensmesterskab med betegnelsen WRC (World Rallye Championship).

Rally udøves på mange niveauer, lige fra de lokale venner der skruer og kører i en ældre, billig rallybil udelukkende for sjov, over semi- og helprofessionelle nationale teams der kæmper om titler og hæder, og til de store professionelle fabrikshold i WRC, som f.eks. Ford, Toyota, Hyundai og Skoda, der satser på en VM-titel til brug i deres i markedsføring.

Hvad er rally?

Rally drejer sig primært om at gennemkøre en afspærret vejstrækning, benævnt hastighedsprøve, så hurtigt som muligt. Hvert sekund, der går, tæller et strafpoint. Det hold, der har brugt færrest antal sekunder samlet i rallyet, er vinder. Et rally i nutidens Danmark består ofte af 8-20 hastighedsprøver. Hastighedsprøverne bindes sammen af en række transportetaper på offentlig vej, hvor almindelige færdselsregler og hastigheder selvfølgelig skal overholdes.

De veje, der anvendes til hastighedsprøver, er typisk mindre veje med skiftende underlag. Det kan være sekundære offentlige veje, privatveje eller skovveje, og jo mere krogede, smalle og kuperede de, er jo bedre er de som hastighedsprøve. Endvidere køres der også hastighedsprøver på militære arealer og store fabriksområder, hvor der i det sidste tilfælde ofte arrangeres egentlige publikumsområder.

Et rallyhold er ikke kun 1. køreren (driver) og rallybilen. De to er naturligvis en væsentlig faktor, men for at kunne køre hurtigt på en hastighedsprøve er 1. køreren helt afhængig af sin 2. kører (co-driver). Inden rallyet har deltagerne lov til under bestemte regler at gennemkøre hastighedsprøverne i lavt tempo for at notere vejens forløb – de såkaldte noter. Under selve rallyet læser 2. køreren disse noter op for 1. køreren og informerer dermed om kommende sving, bakketoppe, svære passager og andre udfordringer. 1. køreren må derfor stole 100% på sin 2. kører – en fejl under notelæsningen betyder i heldigste fald en langsommere tid og i værste fald en defekt og bulet rallybil.

En meget væsentlig del af et rallyteam er servicefolkene, der mellem hastighedsprøverne gennemgår bilen og reparerer den om nødvendigt. Ofte under stort tidspres, men alligevel må de ikke begå en eneste fejl, da rallybilen på næste hastighedsprøver igen skal yde det absolut ypperste, hvor mekanik/teknik vil blive presset maksimalt. Mange gange er det servicefolkenes dygtighed, der sætter kørerne i stand til at fuldføre og måske vinde et rally.

DASU reglementer

De nærmere bestemmelser fremgår af Dansk Automobil Sports Union reglementer, der omfatter regler for arrangementet, biler, sikkerhedsudstyr, licens, deltagere mv.

Reglerne kan findes på www.dasu.dk – Reglement 3 for rally i Danmark.