Rallyspecial, rallysprint, rallyshow

Rallyspecial, Rallysprint, Rallyshow

Der findes også arrangementer inden for rallysporten, hvor det er mere showpræget end rally; disse løb går under betegnelserne Rally special, Rallysprint eller Rallyshow, men trods de forskellige navne er det løb afviklet efter næsten samme koncept.

Her anvendes 1-2 hastighedsprøver, og i de fleste tilfælde kun en hastighedsprøve, typisk en rundbane, hvor der køres flere omgange i hver heat med en samlet distance på 3-5 km. Normalt køres der 3-5 heat på samme prøve, i andre løb køres hastighedsprøven (rallysprint-banen) to heat den ene vej rundt og to heat den anden vej rundt (modsat retning).

I nogle løb er det den samlede køretid i alle heat, der afgør konkurrencen, i andre kan rallykøreren smide det dårligste heatresultat væk, og i andre igen er det sidste heat (f.eks. 5. heat) der som en finale afgør dagens resultat.

Disse Rally special, Rallysprint eller Rallyshow er meget publikumsvenlige, idet de afvikles på et geografisk overskueligt område, f.eks. i et industriområde, stort fabriksareal eller en grusgrav, hvor der er etableret sikre publikumsområder og i nogle tilfælde egentlige tribuner. Oversigtsforholdene er normalt gode, rallybilerne passerer forbi flere gange i hvert heat, og der er aktivitet hele dagen. I forbindelse med hastighedsprøven/rallysprint-banen forefindes en samlet ryttergård/serviceplads, hvor rallybilerne og de tilhørende serviceteams kan iagttages dagen igennem.

Ved nogle arrangementer, f.eks. Rallyshows, kan der mellem heatene være underholdning, opvisning o. lign., og der er boder med salg af forplejning, drikkevarer mv., ligesom der i ryttergården/servicepladsen kan være udstillingsstande af forskellig art.

DASU reglementer

De nærmere bestemmelser fremgår af Dansk Automobil Sports Union reglementer, der omfatter regler for arrangementet, biler, sikkerhedsudstyr, licens, deltagere mv.

Reglerne kan findes på www.dasu.dk – Reglement for klubrally, rallyshow og rally special.